Zonne energie

In Nederland zijn voornamelijk 2 technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie: zonnecollectoren (of zonneboilers) en zonnepanelen. Vanaf 2 juli 2012 kunnen particulieren subsidie ontvangen voor zonnepanelen.

Zonnecollectoren

Een zonneboiler gebruikt de energie van de zon om water te verwarmen dat gebruikt wordt in de keuken of de badkamer. Een zonneboiler is een aanvullend systeem op de verwarmingsketel. Het apparaat wordt niet gebruikt voor de verwarming van een woning. Daarvoor is een zonneboilercombi nodig.

 

Zonnepanelen

Zonnepanelen (PV-panelen) zetten het zonlicht om in elektriciteit (zonnestroom). Zon-pv of fotovoltaïsche zonne-energie is een gemakkelijk toepasbare en milieuvriendelijke techniek voor elektriciteitsopwekking. Teveel opgewekte elektriciteit kan eenvoudig aan het elektriciteitsnet worden geleverd. Ook zijn er steeds meer producten op de markt waarbij zonnecellen geïntegreerd worden in bouwmaterialen, zoals dakbedekking, gevelpanelen of dakpannen.


 
DNT Internetservice